Monthly Archives: November 2018

Mrs. Anjali Dharme

A blessed place for healing and self realisation.

By | November 14th, 2018|testimonialspage|0 Comments

कमलेश विजयसिंह नाईक

पायाला बोटांपासून मांडी पर्यंत प्रचंड वेदना होत होत्या. चालताना गुढग्यावर भार पडल्यासारखे वाटते. चालणे, बसने नको वाटायचे. पण, डॉ. प्रणव यांनी केलेल्या उपचारामुळे पहिल्याच दिवशी पाय दुखतोय हे विसरुन गेलो. नंतर थोडा गुढग्यात त्रास वाटायला लागला पण पुढील उपचारामुळे खूप फरक जाणवला. आता चालताना गुडघा दुखत नाही.

By | November 14th, 2018|testimonialspage|0 Comments

सौ. उज्ज्वला अरविंद नाईक

मी डॉक्टरांकडे १४ सेप्तेम्बेर २०१८ रोजी आले. माझे दोन्ही गुढगे दुखत होते, पण माझा उजवा गुढगा जास्त दुखत होता व त्याला सूज पण येत असे. मी चार दिवस डॉक्टरांकडे त्यवर उपचार घेतला व आता माझे पाय खूप हलके वाटत आहेत. बराच आराम मिळाला आहे.

By | November 14th, 2018|testimonialspage|0 Comments

Role Of Brahmi (Bacopa Monnieri) In Psycho-oncology By Dr.Pranav Dhananjay Khasgiwale Md(Ayu)

INTRODUCTION: Psycho-oncology is a developing branch of psychiatry as psychological interventions are said to provide good sort of relief as well as delay in the recurrence of cancer and  is the psychological, social, behavioural and ethical aspect of cancer. Cancer is the most feared of all diseases. It is often the first disease people think Read more

By | November 5th, 2018|articles|Comments Off on Role Of Brahmi (Bacopa Monnieri) In Psycho-oncology By Dr.Pranav Dhananjay Khasgiwale Md(Ayu)
error: Content is protected !!